...

Publikacje Akumulatorres oraz Follow The Fellow

Zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi publikacjami naszej fundacji Akumulatorres oraz Follow The Fellow, które pojawiły się dla upamiętnienia 10 rocznicy pożegnania z wybitnym polskim gitarzysta Jarkiem Śmietaną. Są to pełne transkrypcje, dwóch utworów Jarka zarejestrowanych na kultowej już płycie „Meeting Point”  w duecie z Cezariuszem Gadziną. Partie gitary transkrybował Rafał Sarnecki.  

 

 

Mamy nadzieję, że dla wielu instrumentalistów, nie tylko saksofonistów, pozycje te będą kolejnym źródłem do pogłębiania własnej wiedzy muzycznej, kolejną inspiracją do poszerzania swoich możliwości technicznych jak również i przede wszystkim kolejnym pozytywnym impulsem do rozwijania własnego języka muzycznego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.