...

Cezariusz Gadzina Collection

Saksofon jest jednym z najmłodszych instrumentów akustycznych, jego historia sięga zaledwie roku 1842. Chociaż już w XIX wieku instrument ten został zauważony przez niektórych znaczących kompozytorów, takich jak Hector Berlioz czy Richard Wagner, jego bogate możliwości brzmieniowe zostały szerzej docenione dopiero w XX wieku. Do wielkich kompozytorów, którzy wówczas pisali na saksofon, bądź z jego udziałem, byli Claude Debussy, Maurice Ravel, Richard Strauss, a nieco później Sergiej Prokofiew, Dymitr Szostakowicz, Béla Bartok, Zoltan Kodaly, Anton Webern czy Krzysztof Penderecki.

Ze względu na młody wiek saksofonu, jego repertuar koncertowy z naturalnych względów nie jest tak bogaty, jak innych instrumentów. Znając doskonale jego predyspozycje ekspresyjne i wirtuozowskie, staram się być ambasadorem saksofonu w środowisku kompozytorów. Inspiruję ich – a czasami tylko podtrzymuję istniejące impulsy – aby nowe idee artystyczne wyrazić za pomocą właśnie tego instrumentu. Powstała w ten sposób pokaźna liczba świetnych kompozycji. Celem serii „Cezariusz Gadzina Collection” jest ich prezentacja na szerszą skalę. Z pewnością znajdą tu inspiracje zarówno saksofoniści próbujący poszerzyć swój repertuar o ciekawe pozycje, jak i kompozytorzy szukający nowych środków wyrazu.

Cezariusz Gadzina

Pozycje wydawnicze

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.