...

O nas

Fundacja TAK jest organizacją prowadzoną przez artystów, która promuje znaczenie muzyki we współczesnym społeczeństwie. Misją TAK jest szukanie wspólnej platformy dla różnych gatunków muzyki: współczesnej, jazzowej, improwizowanej, folkowej, klasycznej… Poza organizacją wydarzeń artystycznych, fundacja realizuje projekty edukacyjno-kulturalne. Dużo uwagi poświęcamy projektom, których uczestnicy nie będąc profesjonalnymi muzykami uczą się, a raczej odkrywają tkwiące w nich umiejętności muzykowania.

Nasze cele statutowe to:

  • Popularyzacja, wspomaganie i promowanie muzyki różnych stylów, epok i gatunków.
  • Popularyzacja, organizacja i promowania przedsięwzięć łączących różne rodzaje sztuk scenicznych, plastycznych, filmowych i multimedialnych.
  • Skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi.
  • Wspieranie rozwoju indywidualnych talentów muzycznych.

Fundacja TAK- Temat Aktualny Kultura istnieje od 2012 r.

.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.