...

O nas

Dziedziną, w której działa nasza fundacja jest muzyka niekomercyjna. Ponieważ sztuke pojmujemy synkretycznie, w nazwie odwołujemy sie do kultury ogólnie. Większość naszych projektów plasuje się na pograniczu roznych gatunków muzyki, roznych dziedzin sztuki… Uwielbiamy wykorzystywać energię tkwiaca w kontrastach, zderzeniu elementów naładowanych pozornie przeciwnie.

Plany rozwoju Fundacji na najblisze lata obejmują:

  • kontynuację organizacji koncertów niekonwencjonalnych łączących różne gatunki muzyczne, różne dziedziny sztuk i z udziałem nowoczesnych technik komputerowych; W przyszłych projektach chcemy wykorzystywać europejskie kontakty artystyczne naszych członkow i zapraszać muzyków europejskich.Zwiększa to uniwersalność produkcji artystycznych i stwarza platformę wymiany doświadczeń.
  • zamawianie nowych kompozycji u kompozytorów wybitnych i młodego pokolenia, otwartych na nasza wizję sztuki;
  • tworzenie i wspieranie działalności zespołów prezentujących naszą linię artystyczną, otwartych stylistycznie;
  • organizowanie warsztatów dziecięcych wyzwalających kreatywność dzieci.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.