...

The Voice of Polonia

The Voice of Polonia to międzynarodowy konkurs polskiej piosenki dla Polonii organizowany przez Fundację TAK-Temat Aktualny Kultura. Konkurs posiada własną stronę internetową www.thevoiceofpolonia.eu , na której znajdują się wszystkie aktualne informacje: zasady uczestnictwa, przebieg konkursu… Edycja The Voice of Polonia 2023 wspófinansowana jest ze środków Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą KPRM. Całkowity koszt projektu wynosił 106 500 zł. Projekt został dofinansowany na kwotę 100 000 zł ze środków  Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą KPRM.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.