...

Konkurs video Musique est une femme

Ważnym elementem projektu europejskiego Musique est une femme był konkurs na krótkie video. To mogła być refleksja na temat stereotypów dotyczących możliwości twórczych kobiet, podzielenie się osobistym odkryciem muzyki wybranej kompozytorki lub przedstawienie ciekawych detali jej biografii… Filmy mogły mieć formę memu lub bardziej poważną. Jedynym warunkiem był fakt, ze powinny nawiązywać do stereotypów dotyczących możliwości twórczych kobiet lub sylwetek samych kompozytorek działających do pierwszej polowy XX wieku.

Konkurs na krótkie video o kobietach kompozytorkach i stereotypach wokół zdolności twórczych kobiet w ramach projektu Musique est une femme  spotkał się z szerokim zainteresowaniem. Nadeszły do nas bardzo inspirujące produkcje. Niektóre z nich dotyczą sylwetek kompozytorek- Tekli Bądarzewskiej, Amy Beach, Hildegarde Von Bingen,  Rebecca Clarke, Mme Poldovsky , Otilie Suková…Inni autorzy dzielili się swoimi inspiracjami konkretnymi kompozycjami spod pióra kobiet. Inni z kolei próbowali przedstawić szerszy kontekst pozycji kobiet kompozytorek we wcześniejszych wiekach. Każde nadesłane wideo niesie ze sobą ważny przekaz. Ponieważ były tak bardzo różne, jury miało spore problemy z wyborem laureatów. Właściwie wszystkie zasługują na nagrodę. Oto lista nagród przyznanych w glosowaniu jury:

Zwycięzcą nagrody publiczności 650 € wyłonionej w glosowaniu online jest Foivos Avdeliodis/ Grecja https://youtu.be/V_vvN0Km5fg

Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkim uczestnikom konkursu i glosowania gorąco dziękujemy! ¨Pozostale filmy obejrzeć można na kanale composed by women https://www.youtube.com/channel/UCWX1DfiWEwzJJ01nx2vTFfw

                   

                                 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.