...

Transkrypcje

W moim dorobku artystycznym, zarówno muzyka jazzowa jak i klasyczna, zajmują bardzo ważne miejsce, łącząc się ze sobą nierozerwalnie. Z tego powodu, oprócz prezentowania w serii „Cezariusz Gadzina Collection” dzieł z gatunku współczesnej muzyki klasycznej, zdecydowałem się na prezentacje utworów o stylistyce jazzowej. Seria wydawnicza „Transkrypcje” jest uzupełnieniem wspomnianej wcześniej serii „Cezariusz Gadzina Collection”. Zawiera transkrypcje wybranych utworów i improwizacji jazzowych spośród repertuaru zarejestrowanego przeze mnie na kilkudziesięciu płytach jak również na kilkuset koncertach. Mam nadzieję, że dla wielu instrumentalistów, nie tylko saksofonistów, zbiór ten będzie kolejnym źródłem do pogłębiania własnej wiedzy muzycznej, kolejną inspiracją do poszerzania swoich możliwości technicznych jak również i przede wszystkim kolejnym pozytywnym impulsem do rozwijania własnego języka muzycznego.

Cezariusz Gadzina

Nasze pozycje wydawnicze:

Jezeli jestescie zainteresowani nabyciem publikacji prosimy o kontakt e-mailowy [email protected]

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.