...

We told Lutoslawski

jest produkcją polskiej fundacji TAK Temat Aktualny Kultura z okazji Roku Witolda Lutosławskiego. Partnerem finansowym projektu jest ZaiKS.  Hasło koncertu to nie tylko gra słów, ale przede wszystkim klucz do  projektu. „We told Lutoslawski” jest spotkaniem z muzyką Mistrza w niekonwencjonalny sposób. Artyści cytują fragmenty z oryginalnych kompozycji- Koncertu na orkiestrę, Chantefleurs et chantefables. Zestawiają je jednak z wlasną narracją. Swoim idiomem opowiadają o tym, co słyszą w muzyce Lutosławskiego. Powstają nowe struktury muzyczne – kolaże barw klasycznych, jazzowych, pejzaże muzyczne, którymi żongluja muzycy. Jest to przygoda artystyczna zarówno dla wykonawców, jak i dla słuchacza… W projekt zaangażowani są muzycy zarówno polscy, belgijscy jak i etiopscy – Cezariusz Gadzina  (saksofony), Anna Ciborowska (fortepian), Jean- Paul Estievenart i Robert Majewski (trąbka), Michał Zaborski (altówka), Krzysztof Lenczowski (wiolonczela, gitara), Adam Cegielski i Christophe Devisscher (kontrabas), Lionel Beuvens, Adam Czerwiński , Krzysztof Gradziuk i Tefari (perkusja), Marcin Steczkowski (efekty komputerowe), Paweł Tomaszewski (organy Hammonda), Aga Wińska ( sopran), Mulatu Astatke (wibrafon)

Trasa koncertowa :

  • 08.06 koncert w Centrum Kulturalnym Espace Senghor w Brukseli,
  • 03.10 koncert w Koblencji,
  • 19.10 koncert w Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie,
  • 15.11 koncert w African Jazz Village w Addis Abeba ( Etiopia). 
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.